Nowelizacja prawa budowlanego 2019 – co zmieni się w prawie budowlanym w 2019 roku?

Szykują się kolejne zmiany w prawie budowlanym. W drugim tygodniu kwietnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian w ustawie Prawo budowlane. Jednak to nie jedyne nowości, na które musimy się przygotować. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ma zamiar przeprowadzić szereg nowelizacji w ustawach pokrewnych, w zakresie, w jakim regulują inwestycje budowlane – ustawach Prawo wodne, Prawo energetyczne oraz Prawo o ruchu drogowym.

nowe prawo budowlane, projekty domów

Cel przyświecający ustawodawcy jest jeden – przyspieszyć i uprościć proces inwestycyjno-budowlany oraz zapewnić większą pewność i stabilność podejmowanym w nim rozstrzygnięciom. Planowana nowelizacja ma charakter kompleksowy, co oznacza, że dotyczy przepisów znajdujących się w różnych aktach normatywnych i ma zostać przeprowadzona na szeroką skalę. Najważniejsze nowości dotyczą wprowadzenia większej przejrzystości zasad udzielania pozwolenia na budowę oraz zgłaszania robót budowlanych i innych inwestycji, zmiany obszaru oddziaływania inwestycji, zmiany wymogów formalnych w projektach budowlanych, wprowadzenie granicy czasowej dla stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę, zmian w legalizacji samowoli budowlanych, a także ułatwienia realizowania inwestycji z odstępstwem od przepisów techniczno-budowlanych.

Planowane zmiany w prawie budowlanym od 2019 - uporządkowanie przepisów dotyczących pozwolenia na budowę i zgłoszenia
- ...

Planowane zmiany w prawie budowlanym od 2019 - uporządkowanie przepisów dotyczących pozwolenia na budowę i zgłoszenia

Jedną z największych bolączek ustawy Prawo budowlane były przepisy regulujące, jakie inwestycje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jakie zgłoszenia, a jakie można zrealizować nie powiadamiając o tym fakcie żadnego organu. Ustawa wyliczała ogrom konkretnych przykładów inwestycji oraz wyjątków, nierzadko odsyłając czytelników do innych przepisów ustawy albo wręcz zupełnie innych aktów normatywnych. Zdaje się, że ustawodawca dostrzegł ten problem. Ustawa Prawo budowlane 2019 zakłada uporządkowanie tej kwestii. Utrzymana zostanie wprawdzie zasada, że wszelkie roboty budowlane wymagają wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, ale wyjątki od niej zostaną dużo bardziej przejrzyście uporządkowane. Projekt zakłada pogrupowanie tych robót i obiektów budowlanych w trzy listy:

  • te, które wymagają pozwolenia na budowę,
  • te, które wymagają zgłoszenia oraz
  • te, które nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zdaje się także zauważać zmieniające się potrzeby inwestorów. Dlatego w odpowiedzi na nie ma zamiar rozszerzyć listę obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Ta zmiana dotyczy przede wszystkim paczkomatów, pojawiających się w polskich miastach jak grzyby po deszczu.

W 2019 roku nowa definicja obszaru oddziaływania inwestycji

Projekt nowelizacji prawa budowlanego na 2019 r. zakłada także nowe podejście do kwestii obszaru oddziaływania inwestycji. Nowa definicja tego pojęcia zdecydowanie zacieśnia krąg podmiotów, które mogą występować jako strony postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Do tej pory taką stroną mógł być nie tylko inwestor, ale także właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy tych nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji. Planowana zmiana polega na ograniczeniu kręgu nieruchomości, które mogą występować jako podlegające oddziaływaniu inwestycji. Od tej pory właściciele, użytkownicy wieczyści albo zarządcy tych nieruchomości będą zobowiązani do udowodnienia, że planowana inwestycja ograniczy możliwość zabudowy terenów sąsiadujących. Jednak to nie wszystko. Obecne brzmienie ustawy mówi o ograniczeniu w zagospodarowaniu sąsiedniej nieruchomości. Tymczasem projekt zakłada zmianę tego ograniczenia na zabudowę, która stanowi zdecydowanie bardziej precyzyjne pojęcie. W konsekwencji podmioty zainteresowane będą mogli powoływać się jedynie na ograniczenia możliwości zabudowy swojej działki, a nie, jak do tej pory, inne uciążliwości, np. zanieczyszczenia lub hałas emitowane przez planowaną inwestycje.

Rozbudowany projekt budowlany w 2019 roku

Jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian ma być rozbudowanie projektu budowlanego. Obecnie składa się on z dwóch części – projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Po zmianach do tej grupy ma dołączyć trzeci element w postaci projektu technicznego, który ma obejmować m.in. opis konstrukcji budowanej inwestycji, rozwiązania techniczne, wykorzystane materiały, charakterystykę energetyczną i inne aspekty. Planowana zmiana ma w założeniach przyśpieszyć proces wydawania pozwolenia na budowę. Jednak z drugiej strony nakłada na inwestorów kolejny obowiązek w postaci przygotowania dokładnych wytycznych w projekcie technicznym.

Istotne ograniczenie w stwierdzaniu nieważności pozwolenia na budowę w 2019 roku

Natomiast zdecydowanie korzystnym dla inwestorów rozwiązaniem nowego projektu Prawa budowlanego jest ograniczenie możliwości stwierdzania nieważności pozwolenia na budowę na podstawie kryterium czasu. Według nowelizacji, po wejściu w życie nowych przepisów organy administracyjne nie będą mogły stwierdzić nieważności pozwolenia na budowę, jeśli od jego doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lub więcej lat.

To zaskakujące rozwiązanie, ponieważ w obecnym stanie prawnym stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę może nastąpi ...

To zaskakujące rozwiązanie, ponieważ w obecnym stanie prawnym stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę może nastąpić nawet po upływie wielu lat od jego wydania. W konsekwencji zdarza się, że takie unieważnienie dotyczy już postawionych obiektów. Ponadto, twierdzenie nieważności wpływa także na inne pozwolenia dotyczące nieruchomości, w tym przede wszystkim na pozwolenie na użytkowanie budynku. Wprowadzenie czasowego ograniczenia uprawnienia organów wyeliminuje sytuacje, gdy po wielu latach od postawienia obiektu inwestor musi zmierzyć się z ryzykiem rozbiórki budynku. Wymaże także przypadki, gdy użytkownicy budynku są zmuszani do zaprzestania korzystania z niego.

Inwestycja z odstępstwem od przepisów zostanie zrealizowana szybciej

W prawie budowlanym istnieje instytucja, która legalizuje realizowanie inwestycji z odstępstwem od przepisów techniczno-budowlanych. Wymaga jednak uzyskania wcześniejszej zgody odpowiedniego organu. Tego właśnie dotyczy planowana nowelizacja. Do tej pory inwestor musiał występować o zgodę do ministra ustanawiającego określone warunki techniczno-budowlane. Jeśli nowy projekt wejdzie w życie inwestorzy, którzy chcą postawić budynek z odstępstwem od przepisów, będą musieli uzyskać zgodę organu administracji architektoniczno-budowlanej. Takie same pozostaną natomiast wymogi formalne oraz procedura ubiegania się o pozwolenie.

Data publikacji: ostatnia modyfikacja:

Mogą Cię zainteresować
Inne artykuły w kategorii Porady
Zobacz więcej artykułów w kategorii Porady
Komentarze

Zobacz więcej produktów