Komplet 4 TALERZY OBIADOWYCH Lawenda

Komplet 4 TALERZY OBIADOWYCH Lawenda

Inne produkty w kategorii Talerze

W tej chwili produkt
jest niedostępny
Powiadom o dostępności

Doskona�y talerz obiadowy wykonany z wysokiej klasy bia�ej porcelany . Talerz jest p�ytki z subtelnym motywem lawendy . Talerz wchodzi komplet zastawy sto�owej stylizowanej na styl prowansalski. Jego g��wnymi zaletami s� dobra jako��, �nie�nobia�a biel i wyj�tkowy motyw ozdobny. Dzi�ki temu talerz jest gwarancj�� najwi�kszej przyjemno�ci podczas spo�ywania posi�k�w. Talerz jest nie tylko niezwykle efektowny, ale tak�e praktyczny. Bardzo �atwo si� zmywa , a bia�e t�o sprzyja komfortowi jedzenia. Talerz wraz z ca�ym kompletem stanowi wspania�� dekoracj� dla ca�ego mieszkania. Dla wielbicieli prostoty, aczkolwiek z nutk� francuskiego po�udnia naczynia z motywem lawendy s� wprost wymarzone. Prostota i wdzi�k talerza gwarantuj� doskona�e dopasowanie do nie tylko stylizowanych wn�trz, ale tak�e i tych nowoczesnych. Talerz jest bardzo �atwy w utrzymaniu czysto�ci. Mo�na go bez obaw my� nawet w zmywarce. �wietny dodatek na ka�dym stole i u�miech na twarzy domownik�w. Wszystko od razu lepiej smakuje! Wymiary: �rednica 27 cm

Informacje o produkcie

Sklep
  • DecoStreet