krzysztofiwin - Artysta, designer

Krzysztof Iwin - absolwent gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych . Studiował w II Pracowni Malarstwa prof. Macieja Świeszewskiego. Pracę dyplomową z malarstwa i rysunku obronił w 2003 r. wyróżnieniem. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką odprawie 30 lat. Efekty jego twórczości gromadzą kolekcjonerzy w kraju i za granicą.