Patio Studio - Architekt budynków

Patio Studio to pracownia architektoniczna oferująca pełen zakres usług projektowych:

Projektujemy w zakresie architektury, urbanistyki, wnętrz. W zakres naszych usług projektowych wchodzą obiekty o funkcjach mieszkalnych (budynki jedno- oraz wielorodzinne), usługowych, przemysłowych, magazynowych oraz budynki użyteczności publicznej.

Dodatkowo zajmujemy się projektowaniem przebudów oraz rozbudów istniejących obiektów budowlanych oraz wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych.

Zajmujemy się projektami od koncepcji aż do kompletnego zakończenia budowy, w tym uzyskujemy wszelkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia począwszy od Ustalenia Warunków Zabudowy, po uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zapewniamy pełny zakres usług projektantów branżowych wykonujących projekty: konstrukcyjne, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, drogowe, opracowania geodezyjne (mapy sytuacyjno-wysokościowe, podział działek itd.), kosztorysy inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, przedmiary robót.

Do wszystkich naszych prac projektowych oferujemy wykonanie wysokiej klasy, foto realistycznych wizualizacji architektonicznych oraz animacji komputerowych, mających na celu jak najlepsze ukazanie projektowanych przez nas obiektów.