Piotr Wolański APK Dachy Zielone - Firma remontowa i budowlana

APK Dachy Zielone – 10 lat doświadczenia, autoryzowana firma wykonawcza i dystrybutor materiałów.

Hydroizolacja dachów płaskich, izolacja tarasów. Dachy zielone, tarasy zielone, tarasy wentylowane z włoskich płyt ceramicznych Kronos układanych na dystansach.

Dystrybucja materiałów na terenie całej Polski, usługi wykonawcze na terenie Polski południowej.

Od 10 lat prowadzi firmę realizującą hydroizolacje dachów płaskich i tarasów antykorzenną membraną EPDM. Specjalizuje się w dachach zielonych – konsultuje projekty, realizuje zielone dachy, współpracuje ze środowiskiem naukowym przy projektach innowacyjnych dla branży, związanych z adaptacją do zmian klimatu i zrównoważonym rozwojem miast.

Autor artykułów popularyzujących tematykę walorów ekologicznych dachów zielonych oraz licznych publikacji na temat antykorzennych hydroizolacji EPDM. Często też zapraszany jest przez media do współpracy jako doświadczony ekspert. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się jako prelegent na konferencjach związanych z tą tematyką.

Współzałożyciel i koordynator Grupy Merytorycznej Dachy Zielone w ramach Stowarzyszenia DAFA. Jeden z inicjatorów wydania w Polsce „Wytycznych dla dachów zielonych” FLL. Aktywnie uczestniczył w pracach Zespołu Redakcyjnego DAFA opracowującego polskie wydanie wytycznych. Posiadamy certyfikat DAFA – firma certyfikowana przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.