Żaklina Tomczak - Bloger

Kupiliśmy stary dom - stan niemieszkalny, zrywamy wszystko i jednocześnie starając się zachować stary charakter chałupy. Przepis na sukces? Dwoje szaleńców z kotem na utrzymaniu, worek pomysłów i jeden dom do wyremontowania - BY MIESZKAŁO SIĘ LEPIEJ!

Można nas śledzić na: https://www.youtube.com/channel/UCdQXVlNp2zIqkwo9CQaU1pA