Modne, wygodne i w SUPERCENACH! Upoluj okazję!🧨
Homebook.pl
Homebook.pl
Opublikowany:   Zmodyfikowany:  

Prawnik radzi: czy oczko wodne wymaga zgody organów? Przydomowe akweny a pozwolenie na budowę

Niewielkie akweny wodne stanowią doskonałe urozmaicenie przestrzeni przydomowego ogrodu. Razem z innymi elementami nieożywionej architektury tworzą estetyczne oraz funkcjonalne miejsce, w którym domownicy i ich goście mogą skutecznie odpocząć. Jednak, podobnie jak inne inwestycje budowlane, także przydomowe akweny wodne muszą spełniać pewne wymagania narzucone przez obowiązujące przepisy prawa. Podstawową kwestią jest pytanie: czy oczko wodne lub przydomowy basen wymagają pozwolenia na budowę?

Czym jest przydomowy basen i oczko wodne?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wspomina o przydomowych basenach oraz oczkach wodnych w art 29 ust. 1 pkt. 15, jednak nie definiuje precyzyjnie tych pojęć. O ile pojęcie basenu nie wymaga wyjaśniania, zdefiniowanie oczka wodnego może powodować pewne trudności.

W sytuacji braku ustawowej definicji, należy sięgnąć do linii orzeczniczej sądów. Zgodnie z nią, oczko wodne można określić jako otwarty zbiornik wodny, które spełnia funkcje rekreacyjne lub estetyczne. Osobnego wyjaśnienia wymaga także przymiotnik „przydomowy”, który oznacza „znajdujący się w pobliżu miejsca przeznaczonego do zamieszkiwania”.

Przydomowe baseny oraz oczka wodne należy więc definiować jako otwarte zbiorniki wodne przeznaczone do aktywności rekreacyjnych lub spełniania funkcji dekoracyjnych, które znajdują się w pobliżu domostw lub innych miejsc przeznaczonych do zamieszkiwania przez ludzi.

Kiedy budowa oczka wodnego lub basenu wymaga pozwolenia?

O tym, kiedy budowa oczka wodnego lub basenu wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, decyduje kryterium ich wielkości. Wspomniany wyżej art. 29 ustawy Prawo budowlany zawiera długą listę budynków, obiektów budowlanych oraz innych inwestycji, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę rozumianego jako zgoda na rozpoczęcie prac. W punkcie 15 pierwszego ustępu tego artykułu ustawodawca wspomina o przydomowych basenach oraz oczkach wodnych, stanowiąc, że **nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli ich powierzchnia nie przekracza 50 m2. **

Baseny i oczka wodne o mniejszej powierzchni są więc zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, czy jednak dotyczy to także obowiązku zgłoszenia ich budowy? Do 1 stycznia 2017 r. taki obowiązek istniał, jednak po tej dacie przydomowe baseny i oczka wodne o lustrze wodnym mniejszym niż 50 m2 nie wymagają ani wydania pozwolenia na budowę ani wcześniejszego zgłoszenia ich budowy.

<h2 id="wyrok-nsa-potwierdza-konieczność-uzyskania-pozwolenia-na-budowę-zbiornika-wodnego">Wyrok NSA potwierdza konieczność uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika wodnego</h2>
<p>Skoro budowa przydomowych akwenów o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 nie wymaga zarówno pozwolenia na budowę, jak i wcześniejszego zgłoszenia, można wysnuć wniosek, że budowa dwóch mniejszych akwenów w celu ich późniejszego połączenia w jeden duży ściąga z inwestora kilka uciążliwych do spełnienia formalności. Taki sposób myślenia napiętnował Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, odrzucając skargę inwestora w wyroku z dnia 23 lutego 2018 r. Jego stanowisko stwierdzało, że inwestor dokonał próby obejścia przepisów, próbując wybudować zbiornik wodny o powierzchni, która wymagała wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Tym samy uznał, że budowa dwóch mniejszych zbiorników w bliskiej odległości, które mają spełniać tę samą funkcję i w praktyce tworzyć jeden duży akwen stanowi budowę jednego większego obiektu. Sąd przy okazji zwrócił uwagę na przeznaczenie oczka wodnego, jako zbiornika, który ma pełnić funkcje rekreacyjne albo dekoracyjne. Uznał, że w związku z tym, budowany przez skarżącego obiekt nie może stanowić zbiornika opadowego oraz przeciwpożarowego.</p>
<h2 id="co-powinno-zawierać-pozwolenie-na-budowę-oraz-zgłoszenie-przydomowych-akwenów-wodnych">Co powinno zawierać pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie przydomowych akwenów wodnych?</h2>
<p>Jeśli planujesz wybudowanie w swoim <a href="https://www.homebook.pl/produkty/ogrod-i-taras" rel="nofollow">ogrodzie</a> oczka wodnego lub basenu o powierzchni <strong>przekraczającej 50 m2 będziesz potrzebować pozwolenia na budowę.</strong> Zanim więc przejdziesz do prac, poświęć trochę czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym przede wszystkim:</p>
<ul>
<li>Wniosku o pozwolenie na budowę,</li>
<li>Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w obrębie której planujesz wybudować oczko wodne lub basen,</li>
<li>Projektu budowlanego – w 4 egzemplarzach,</li>
<li>Zaświadczenia izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków,</li>
<li>Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,</li>
<li>Dowodu zapłacenia opłaty skarbowej,</li>
<li>Pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za jego udzielenie – tylko jeśli korzystasz z usług pełnomocnika.</li>
</ul>
<p>Przepisy dotyczące <strong>zgłoszenia budowy przydomowych akwenów wodnych</strong> są zdecydowanie mniej restrykcyjne. Wymagają przedstawienia:</p>
<ul>
<li>Zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,</li>
<li>Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w obrębie której planujesz wybudować akwen,</li>
<li>Szkiców i rysunków,</li>
<li>Pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych i dowodu opłaty za udzielenie pełnomocnictwa – tylko jeśli taki pełnomocnik został wyznaczony.</li>
</ul>

Wyrok NSA potwierdza konieczność uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika wodnego

Skoro budowa przydomowych akwenów o powierzchni nieprzekraczającej 50 m2 nie wymaga zarówno pozwolenia na budowę, jak i wcześniejszego zgłoszenia, można wysnuć wniosek, że budowa dwóch mniejszych akwenów w celu ich późniejszego połączenia w jeden duży ściąga z inwestora kilka uciążliwych do spełnienia formalności. Taki sposób myślenia napiętnował Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, odrzucając skargę inwestora w wyroku z dnia 23 lutego 2018 r. Jego stanowisko stwierdzało, że inwestor dokonał próby obejścia przepisów, próbując wybudować zbiornik wodny o powierzchni, która wymagała wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Tym samy uznał, że budowa dwóch mniejszych zbiorników w bliskiej odległości, które mają spełniać tę samą funkcję i w praktyce tworzyć jeden duży akwen stanowi budowę jednego większego obiektu. Sąd przy okazji zwrócił uwagę na przeznaczenie oczka wodnego, jako zbiornika, który ma pełnić funkcje rekreacyjne albo dekoracyjne. Uznał, że w związku z tym, budowany przez skarżącego obiekt nie może stanowić zbiornika opadowego oraz przeciwpożarowego.

Co powinno zawierać pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie przydomowych akwenów wodnych?

Jeśli planujesz wybudowanie w swoim ogrodzie oczka wodnego lub basenu o powierzchni przekraczającej 50 m2 będziesz potrzebować pozwolenia na budowę. Zanim więc przejdziesz do prac, poświęć trochę czasu na przygotowanie niezbędnych dokumentów, w tym przede wszystkim:

 • Wniosku o pozwolenie na budowę,
 • Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w obrębie której planujesz wybudować oczko wodne lub basen,
 • Projektu budowlanego – w 4 egzemplarzach,
 • Zaświadczenia izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków,
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Dowodu zapłacenia opłaty skarbowej,
 • Pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych wraz z dowodem uiszczenia opłaty za jego udzielenie – tylko jeśli korzystasz z usług pełnomocnika.

Przepisy dotyczące zgłoszenia budowy przydomowych akwenów wodnych są zdecydowanie mniej restrykcyjne. Wymagają przedstawienia:

 • Zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,
 • Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w obrębie której planujesz wybudować akwen,
 • Szkiców i rysunków,
 • Pełnomocnictwa w sprawach administracyjnych i dowodu opłaty za udzielenie pełnomocnictwa – tylko jeśli taki pełnomocnik został wyznaczony.

Zarówno zgłoszenie budowy, jak i wniosek o pozwolenie na budowę oczka wodnego lub basenu powinny zostać złożone w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu, urzędzie wojewódzkim lub urzędzie dzielnicowym m. st. Warszawy. Pozwolenie na budowę jest doręczane wnioskodawcy w przeciągu 65 dni od złożenia wniosku. Natomiast w przypadku zgłoszenia urząd ma 21 dni na podjęcie decyzji (przy czym nie musi o niej informować wnioskodawcy – jeśli ten nie otrzyma żadnej wiadomości po upływie 21 dni, przyjmuje się, że urząd pozytywnie rozpatrzył zgłoszenie poprzez tzw. milczącą zgodę).


Inne artykuły w tej kategorii

Październik w ogrodzie – jakie prace w ogrodzie wykonać w październiku?

Październik w ogrodzie – jakie prace w ogrodzie wykonać w październiku?

Przycinanie róż: jak i kiedy przycinać róże?

Przycinanie róż: jak i kiedy przycinać róże?

Budowa altany ogrodowej – przepisy, które musisz znać

Budowa altany ogrodowej – przepisy, które musisz znać

Jakie meble do ogrodu wybrać? Poznaj najpopularniejsze rodzaje mebli ogrodowych

Jakie meble do ogrodu wybrać? Poznaj najpopularniejsze rodzaje mebli ogrodowych

Ogród dla dzieci – 4 najlepsze pomysły naszych użytkowników

Ogród dla dzieci – 4 najlepsze pomysły naszych użytkowników

6 pomysłów na oczka wodne w ogrodzie – zainspiruj się

6 pomysłów na oczka wodne w ogrodzie – zainspiruj się

Powiadomienie

Zapisz się do newslettera i nie przegap okazji

 • Informacje o promocjach
 • Rankingi produktów
 • Najnowsze trendy
 • Praktyczne porady
Administratorem danych, które wpiszesz, będzie Selsey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ul. Fabrycznej 6, 53-609 Wrocław. Twoje dane będą przetwarzane w celu wysyłania Ci naszych ofert handlowych i naszych partnerów. Masz prawo m.in do: wycofania zgody, żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, jak również do skorzystania z innych praw opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności

Wysyłka

Ufamy tylko najlepszym! W Homebook dbamy o Twoje zamówienia jak nikt inny. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, transportowymi i lokalnymi specjalistami od dostaw.

Ufamy tylko najlepszym! W Homebook dbamy o Twoje zamówienia jak nikt inny. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, transportowymi i lokalnymi specjalistami od dostaw.

10 lat na rynku

Jesteśmy mistrzami inspiracji - przez 10 lat pokazujemy Polakom, jak mieszkać pięknie i komfortowo. Przekonaj się sam i stwórz swoje wymarzone wnętrze z Homebook.pl!

Jesteśmy mistrzami inspiracji - przez 10 lat pokazujemy Polakom, jak mieszkać pięknie i komfortowo. Przekonaj się sam i stwórz swoje wymarzone wnętrze z Homebook.pl!

Raty 0%

Nasza oferta to czysta magia: od 5 do 10 rat 0%! Wyjątkowa okazja, by cieszyć się wygodnymi płatnościami bez żadnych ukrytych kosztów. Nie trać czasu - skorzystaj z tej wyjątkowej szansy.

Nasza oferta to czysta magia: od 5 do 10 rat 0%! Wyjątkowa okazja, by cieszyć się wygodnymi płatnościami bez żadnych ukrytych kosztów. Nie trać czasu - skorzystaj z tej wyjątkowej szansy.

Zwrot do 60 dni

Kupujesz w Homebook.pl? Bez obaw! Masz aż 14 dni na zwrot towaru. Ale wiesz co? Jeśli masz konto u nas, to wydłużamy ten czas do aż 60 dni! Wygoda i elastyczność na najwyższym poziomie.

Kupujesz w Homebook.pl? Bez obaw! Masz aż 14 dni na zwrot towaru. Ale wiesz co? Jeśli masz konto u nas, to wydłużamy ten czas do aż 60 dni! Wygoda i elastyczność na najwyższym poziomie.