Wysokość umywalki: jaka będzie optymalna?

W łazience – podobnie jak w kuchni – ważna jest ergonomia. Poszczególne urządzenia sanitarne muszą znajdować się na odpowiedniej wysokości, tak by zapewniały komfortowe i bezpieczne warunki do codziennej higieny. Szczególną uwagę należy poświęcić umywalce, z której korzystamy co najmniej kilka razy w ciągu dnia. Na jakiej wysokości powinno znajdować się urządzenie? Jaka jest zalecana wysokość montażu umywalek nablatowych, wpuszczanych w blat i wiszących? Czy kwestia montażu jest regulowana jakimikolwiek przepisami? Dowiesz się tego z poniższych akapitów.

umywalka wysokość

Wysokość umywalki – przepisy

W polskim prawie nie ma przepisu, który określałby jednoznacznie, na jakiej wysokości należy montować umywalki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Projektując łazienkę prywatną lub publiczną trzeba kierować się ogólnie przyjętymi normami oraz własną intuicją.

Poprzednie pokolenia Polaków przestrzegały wytycznych z publikacji “Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych: Instalacje sanitarne i przemysłowe” (wyd. 1974 r.), zgodnie z którymi umywalki powinny znajdować się na wysokości 75-80 cm. Dzisiaj zamieszczone w książce dane są nieaktualne, bo na przestrzeni ostatnich stu lat średnia wzrostu dla kobiet i mężczyzn w Polsce wzrosła kolejno o 14 i 13,6 cm.

Standardowa wysokość umywalki dopasowana do wzrostu

Aktualna standardowa wysokość montażu umywalki wynosi 85-90 cm, licząc od podłogi do górnej krawędzi urządzenia do posadzki. Takie umiejscowienie misy umywalkowej jest komfortowe dla większości osób, więc zda egzamin w budynkach użytku publicznego, a także w domach i mieszkaniach pod wynajem.

Urządzając prywatną łazienkę lub toaletę, należy wziąć pod uwagę nie tylko ogólne zalecenia, ale i wzrost domowników. Najlepiej zamontować umywalkę na takiej wysokości, aby dorośli użytkownicy mogli umyć ręce w pozycji wyprostowanej – bez konieczności pochylania się nad misą. Równocześnie umywalka nie może wisieć zbyt wysoko. W przeciwnym razie każde mycie rąk lub twarzy będzie wiązać się z dyskomfortem: zachlapaną łazienką, zamoczonym ubraniem i spływającą po ramionach wodą.

Dobierając wysokość umywalki do wzrostu, warto wziąć pod uwagę poniższe wytyczne:

na jakiej wysokości powiesić umywalkę
Zalecana wysokość umywalki do wzrostu.

Najłatwiej dokonać wyboru, jeśli wszyscy domownicy są podobnego wzrostu. Co jednak w sytuacji, gdy pod jednym dachem mieszkają osoby bardzo wysokie i bardzo niskie, które mają skrajnie różne potrzeby? Najlepszym rozwiązaniem jest pójście na kompromis. Umywalka powinna zawisnąć na standardowej wysokości 85-90 cm, tak by umożliwić bezproblemowe użytkowanie każdemu z dorosłych członków rodziny.

wysokość umywalki nablatowej

Wysokość umywalki nablatowej

Podane wyżej parametry dotyczą wszystkich rodzajów umywalek. W przypadku modeli podwieszanych, podblatowych oraz wpuszczanych w blat montaż przebiega bezproblemowo. Sytuacja może okazać się nieco bardziej skomplikowana, jeśli w grę wchodzi umywalka nablatowa.

Umywalki stawiane na blacie mają przecież skrajnie różne wysokości. Im wyższe ścianki urządzenia, tym większe ryzyko, że – przy standardowej wysokości montażu – blat pod umywalką zostanie umiejscowiony zbyt nisko. Jeśli chcesz go traktować jako powierzchnię roboczą, a pod spodem umieścić pojemne szuflady, rozważ “podniesienie” umywalki o kilka centymetrów.

Wysokość odpływu umywalki i przyłączy wodnych

Na jakiej wysokości umiejscowić odpływ od umywalki? Wysokość umywalki wymusza określone rozplanowanie przyłączy ciepłej i zimnej wody oraz otworu kanalizacyjnego. Zakładając, że umywalka zostanie zamontowane na standardowej wysokości 85-90 cm, odpływ powinien znaleźć się ok. 55 cm nad posadzką. Przyłącza wody z zaworami należy umieścić nieco wyżej – na wysokości ok. 55-65 cm. Takie rozmieszczenie elementów pozwoli na swobodne podpięcie wężyków baterii do zaworów oraz połączenie odpływu umywalki z otworem kanalizacyjnym za pomocą syfonu.

Umywalki nablatowe, wiszące i wolnostojące – oferta sklepów internetowych

Wysokość umywalki dla dzieci

Ze względu na zawrotne tempo, w jakim rosną dzieci, projektowanie łazienki z myślą o najmłodszych zdecydowanie mija się z celem. Zamiast montować umywalkę tuż nad podłogą, lepiej umieścić urządzenie na standardowej wysokości i zakupić specjalny antypoślizgowy podest, który ułatwia maluchom samodzielne dbanie o higienę.

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku żłobków, przedszkoli oraz szkół podstawowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych każda placówka oświatowa musi zapewnić podopiecznym dostęp do odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Zawarte w dokumencie wytyczne nie określają jednak, na jakiej wysokości powinny zostać zamontowane sanitaria dla poszczególnych grup wiekowych. W przypadku umywalek przyjęło się stosować poniższe normy:

wysokość umywalki dla dzieci
Wysokość umywalki do wzrost i wieku dziecka.

Wysokość umywalki dla niepełnosprawnych

Łazienka dla osób niepełnosprawnych musi być urządzona zgodnie z przepisami zamieszczonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument zawiera bardzo ogólne wytyczne na temat doboru i sposobu rozmieszczenia sanitariów. W kwestii umywalek ogranicza się wyłącznie do stwierdzenia, że urządzenie musi być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe wytyczne na temat wysokości umywalki dla osób niepełnosprawnych podaje europejska norma DIN 18024-2. Zgodnie z jej zaleceniami górna krawędź urządzenia powinna znajdować się maks. 80 cm nad podłogą. Równocześnie pod umywalką musi być zachowana wolna przestrzeń o minimalnej głębokości 30 cm i wysokości 67 cm, która pomieści wózek. W praktyce oznacza to, że projektując strefę umywalkową należy zrezygnować z montażu postumentów, cokołów i szafek łazienkowych.

Data publikacji:

Mogą Cię zainteresować
Inne artykuły w kategorii Porady
Zobacz więcej artykułów w kategorii Porady
Komentarze

Zobacz więcej produktów