Tapeta romans-Scan­di­na­vian Design­ers II, marka Boras tapeter - zdjęcie od Ardeko

Arne Jacob­sen, Stig Lid­berg, Viola Gråsten, Lis­bet i Gocken Jobs – to świa­towej klasy skan­dy­nawscy pro­jek­tanci, których niesamowite pro­jekty już od lata 2016 ozdo­bią ściany na całym świecie. Wzory zawarte w kolekcji Scan­di­na­vian Design­ers II to pon­ad­cza­sowa klasyka, niek­tóre stwor­zone już w lat­ach 40 – stanowią pod­waliny skan­dy­nawskiej szkoły designu. Skan­dy­nawia słynie z wielu wybit­nych pro­jek­tan­tów w świecie tek­styliów i pro­jek­towa­niu mebli. Kolekcja Scan­di­na­vian Design­ers II obe­j­muje 14 wzorów, które zostały stwor­zone na przestrzeni dekad, 40, 50 i 60, ale są one niezwykle aktu­alne również w obec­nych cza­sach. Tem­atem prze­wod­nim kolekcji jest zielona roślina, kwiaty i liś­cie, które są obecne w więk­szości wzorów. Duży akcent został położony również na niezwykle pop­u­larne obec­nie wzory geom­e­tryczne. W kat­a­logu możemy wyróżnić dwa główne tem­aty prze­wod­nie. Pier­wszym z nich są tapety z moty­wami roślin­nymi, które królują w więk­szości wzorów. Wśród nich wyróż­ni­amy tapety w liś­cie, tapety w drzewa oraz przepiękne ziel­niki i klasery botan­iczne. Drugim tem­atem, na którym opiera się kolekcja są niezwykle pop­u­larne wzory geom­e­tryczne. Nowa kolekcja to rown­ież nowe kolory best­sellerowego wzóru „Trapez”, który przez prawie cztery lata obec­ności pier­wszej części zyskał miano kul­towego. Oprócz tapety w trójkąty (trapezy), kolekcja ofer­uje tapety w koła, tapety w dzbanki oraz drobne geom­e­tryczne wzory w stylu retro.
Kategoria
Wielkość
Rodzaj stołu

Produkty z kategorii Jadalnia

Więcej podobnych zdjęć