ENDE marcin lewandowicz - Architekt budynków

Firma zajmuje się prowadzeniem inwestycji począwszy od pracy nad programem funkcjonalno-przestrzennym inwestycji, poprzez wariantowanie projektu na etapie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowej aż po nadzór nad tematem do momentu przekazania obiektu do odbioru.

Projektowanie architektoniczne obiektów kubaturowych oraz wnętrz.Wykonywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych oraz warsztatowych.Koordynacja międzybranżowa. Doradztwo techniczne w zakresie budowlanym, funkcjonalnym, formalno-prawnym oraz estetycznym. Nadzory autorskie bad realizacją zaprojektowanych obiektów. Planowanie finansowe inwestycji, kosztorysowanie obiektów. Doradztwo i dobór materiałowo – kolorystyczny elementów wykończenia elewacji oraz wnętrza. Doradztwo w zakresie biernej ochrony cieplnej budynku oraz wykonywanie obliczeń termicznych i ekspertyz. Projektowanie obiektów małej architektury, mebli, designu oraz elementów identyfikacji graficznej. Wizualizacje przestrzenne architektury i wnętrz.