ARLAN Architekci Krajobrazu - Architekt i projektant krajobrazu

W profilu naszej działalności znajdują się usługi kompleksowego projektowania, obsługi projektu i zarządzania projektem od początku do końca jego realizacji w terenie. W ramach projektowania i przygotowywania dokumentacji projektowych wykonujemy koncepcje i projekty zagospodarowania terenów komercyjnych, w tym również wielobranżowe, projekty zagospodarowania terenów osiedli mieszkaniowych, projekty zagospodarowania oraz projekty rewitalizacji przestrzeni publicznych, parków miejskich, obszarów rekreacyjnych, projekty rewaloryzacji zabytkowych ogrodów i parków, projekty rekultywacji obszarów zdegradowanych, nieużytków, terenów poprzemysłowych, projekty gospodarki drzewostanem zawierające m. in. inwentaryzację zieleni ze szczegółowym opisem jej stanu biologicznego, analizy dendrochronologiczne, różnego rodzaju analizy krajobrazowe i przestrzenne, etc. Dokumentacje wykonywane przez nas posiadają indywidualną kompozycję i charakter, w zależności od życzeń i potrzeb Inwestora. Ponadto wykonujemy dokumentacje wymagające opracowań interdyscyplinarnych, w tym: oceny oddziaływania inwestycji podziemnych na szatę roślinną (tunele, przeciski, odwierty, etc.), oceny możliwości usuwania i przesadzania roślinności, oceny stanu biologicznego roślinności, w tym również zabytkowych drzewostanów, drzew – pomników przyrody, etc. W ramach obsługi projektu wykonujemy wszelkiego rodzaju konsultacje, analizy, zmiany wymagane przez Inwestora na etapie planowania realizacji inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem prac w terenie. Obsługa projektu zaczyna się wraz z jego oddaniem i kończy przed fizycznym rozpoczęciem prac realizacyjnych. W ramach zarządzania projektem wykonujemy pełno-profilowe wykonawstwo, nadzory autorskie/inwestorskie, zarządzanie procesem wykonawczym, zarządzanie terenem budowy obiektów branżowych, etc;

Arlan istnieje od 1998 roku. Zapraszamy!