Pikul Architekci - Architekt budynków

Pracownia Pikul Architekci w swojej działalności skupia się przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu potencjału miejsca poprzez szczegółowe studium na etapie koncepcji. Zawsze poszukując tych wartości dodanych, które mogą być otrzymane tylko poprzez odpowiednie ukształtowanie przestrzeni projektowanej, dąży do obniżenia kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji.

Biuro specjalizuje się w sporządzaniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych oraz wnętrz.