CUBE Studio Architektury - Architekt budynków

STUDIO ARCHITEKTURY specjalizuje się w przebudowach i rewitalizacjach istniejących budynków i obiektów.

IDEĄ PRZEWODNIĄ Pracowni jest realizacja projektów jako dialogu po między elementami istniejącymi a nową tkaną celem ponownego ukazania i wyeksponowania piękna zawartego w starych obiektach.