Architectus Pracownia Projektowa - Architekt budynków

Architectus Pracownia Projektowa jest biurem otwartym na nowoczesne, nawet najbardziej śmiałe pomysły Inwestora. W ścisłej współpracy z projektantami poszczególnych branż budowlanych opracowujemy dokumentacje techniczne wielobranżowe następujących obiektów budowlanych:

 • obiektów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, w tym także adaptacje projektów gotowych
 • obiektów użyteczności publicznej, bankowych, biurowych
 • obiektów przemysłowych, technicznych i technologicznych
 • obiektów handlowych, gastronomicznych i komercyjnych
 • obiektów historycznych i będących pod ochroną służb konserwatorskich
 • obiektów edukacji: przedszkola, szkoły
 • obiektów służby zdrowia
 • obiektów sportu i rekreacji
 • przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących
 • projekty i aranżacje wnętrz mieszkań i obiektów użyteczności publicznej

Pracownia oferuje:

 • projekty studialne i koncepcyjne
 • projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze z kompletem opracowań branżowych
 • projekty zagospodarowania terenu i projekty architektury krajobrazu
 • projekty i aranżacje wnętrz
 • nadzór autorski nad realizacją

Gwarantujemy rozsądne ceny oraz szybkie i solidne opracowanie projektów.