_LINIA _pracownia_architektoniczna_ - Architekt budynków

LINIA jest pracownią architektoniczną, która podejmuje różnorodne zadania projektowe. Projektujemy budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, zespoły domów jednorodzinnych, hotele i ośrodki sportowe, część naszej działalności projektowej stanowią projekty wnętrz oraz projekty założeń urbanistycznych.

W trakcie realizacji projektu zapewniamy nadzór autorski. Współpracujemy z zespołem profesjonalnych i doświadczonych inżynierów branżowych. Zapraszam do pracowni, na niezobowiązujące spotkanie które pozwoli Państwu na bliższe poznanie naszych standardów pracy.

Biuro oferuje wykonanie :

  • programów funkcjonalno - użytkowych
  • koncepcji architektonicznych
  • kompleksowych, wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie budownictwa użyteczności publicznej, przemysłowego i mieszkaniowego , projekty zagospodarowania terenu,
  • projektów : przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania, adaptacji
  • inwentaryzacji, ekspertyz technicznych , opinii geotechnicznych ,
  • projektów wnętrz domów jednorodzinnych, lokali handlowych, biurowych, usługowych

Zapewniamy pełną pomoc i obsługę przy uzyskaniu pozwolenia na budowę planowanej inwestycji .

Zapraszam ! Bartosz Gorczyca