jms STUDIO s.c. - Architekt / projektant wnętrz

jmsSTUDIO s.c. to autorska pracownia projektowa Jolanty i Michała Smolarskich działająca nieprzerwanie od 2004 roku.

Wykonujemy projekty indywidualne dla obiektów komercyjnych i projekty budynków oraz projekty wnętrz. Każdy projekt nowoczesny czy projekt domu rustykalnego naszego autorstwa jest opracowywany jako projekt indywidualny dopasowany do potrzeb klienta. Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio w którym można znaleźć najnowsze projekty jak i zdjęcia z realizacji naszych projektów.

Zakres usług jmsSTUDIO obejmuje:

projekt koncepcyjny projekt architektoniczny projekt budowlany i budowlany wielobranżowy projekt zagospodarowania terenu analiza nasłonecznienia i przesłaniania dla budynku projekt konstruktorski projekt wykonawczy wielobranżowy projekty instalacji wewnętrznych sanitarnych (WOD-KAN-GAZ-CO) projekty dla odnawialnych źródeł energii pełną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przedmiar prac wymagane Prawem Budowlanym uzgodnienia i pozwolenia takie jak: opinia rzeczoznawcy d/s BHP, d/s higieniczno-sanitarnych, d/s p. Pożarowych uzgodnienie projektu z Wydziałem Ochrony Środowiska uzgodnienie projektu z Zarządem Dróg Wojewódzkich i ZIKIT-em uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz uzgodnienie z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków projekt wnętrz nowoczesnych prostych oraz projekty wnętrz klasycznych - każdy projekt indywidualny jest inny i zaprojektowany adekwatnie do potrzeb klienta projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej i projekt instalacji odgromowej projekty SAP, DSO oraz projekty instalacji nisko prądowych w tym CCTV dokumentacja formalno – prawna dla każdej inwestycji nadzór autorski projekt powykonawczy

Prowadzenie procedury administracyjnej w zakresie:

projektant działa jako pełnomocnik klienta architekt przygotowuje i wypełnia wnioski oraz kompletuje załączniki pracownia pozostaje w kontakcie z urzędem i monitoruje przebieg procedury finalnie klient otrzymuje decyzję, uzgodnienie, lub warunki dostawy mediów, inne konieczne dokumenty Wykonujemy wszystkie opracowanie wynikające z warunków lokalizacyjnych działki budowlanej jak i przepisów odrębnych:

Projekt zjazdu z działki drogowej Dokumentacja geotechniczna (badania gruntu), w razie potrzeby projekt geologiczny Projekty przyłączy zgodne z warunkami technicznymi dysponenta odpowiedniej sieci Uzyskania zgody na wycinkę drzew

jms STUDIO s.c.
jms STUDIO s.c. jest obserwowany przez mojasztuka
jms STUDIO s.c.
jms STUDIO s.c. jest obserwowany przez Cerames
jms STUDIO s.c.
jms STUDIO s.c. jest obserwowany przez Antlabo
jms STUDIO s.c.
jms STUDIO s.c. jest obserwowany przez OOROC
jms STUDIO s.c.
jms STUDIO s.c.
jms STUDIO s.c. jest obserwowany przez Lux4home™
jms STUDIO s.c.