GARDEN & STONE DSIGN - Architekt i projektant krajobrazu

GARDEN&STONE DESIGN zajmuje się profesjonalnym wykonaniem koncepcji projektowych oraz realizacją prac wykonawczych z zakresu architektury krajobrazu.

Usługi projektowe: • Ogrody przy domach jednorodzinnych i wielorodzinnych; • Ogrody przy zabudowach wielomieszkaniowych, osiedlowych; • Otoczenie budynków biurowych, przemysłowych, użyteczności publicznej, zieleń przy firmach; • Tereny przy ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, sanatoriach, szpitalach; • Parki, skwery, zieleńce, pasy przydrożne; • Zieleń przy autostradach i drogach; • Tereny nadwodne, mariny, bulwary, promenady; • Rewitalizacje założeń istniejących; • Inwentaryzacje dendrologiczne/racjonalna gospodarka drzewostanem; • Projekty placów zabaw oraz terenów o charakterze rekreacyjno-sportowym; • Projekty elementów wodnych/stawy wodne, oczka wodne, fontanny, kaskady; • Zielone wnętrza; • Ogrody wertykalne/Zielone ściany • Zielone tarasy, balkony, patia; • Ogrody zimowe, oranżerie; • Projekty nawierzchni; • Projekty oświetlenia; • Projekty systemu nawadniania ogrodu.

Usługi realizacyjne: • Kompleksowa realizacja koncepcji projektowej; • Pielęgnacja zieleni; • Nadzór nad projektem wykonawczy;

Dokumentacja projektowa: • Analiza stanu istniejącego; • Projekt zagospodarowania terenu; • Projekt nawierzchni i elementów małej architektury, nawadniania, oświetlenia; • Projekt nasadzeń; • Wizualizacje fragmentów projektowanego założenia; • Roczny harmonogram pielęgnacyjny • Kosztorys; • Wykonawstwo części lub całości projektu;

Znajdź nas
Szczecin
WWW