Szafa 4-drzwiowa Komandor w systemie Lazuryt

Funkcjonalna i nowoczesna szafa wn�kowa, kt�ra doskonale odnajdzie si� w sypialni na poddaszu. Wykorzystanie strefy ukrytej za najni�szymi drzwiami na rzeczy wisz�ce, pozwala zaoszcz�dzi� miejsce w in ...
Dowiedz się gdzie kupić

Funkcjonalna i nowoczesna szafa wn�kowa, kt�ra doskonale odnajdzie si� w sypialni na poddaszu. Wykorzystanie strefy ukrytej za najni�szymi drzwiami na rzeczy wisz�ce, pozwala zaoszcz�dzi� miejsce w innych modu�ach mebla. Na najwy�szych p�kach mo�na przechowywa� domowe tekstylia lub rzecz najrzadziej u�ywane, a w szufladach bielizn� osobist�. Wykorzystanie w drzwiach szafy jasnego wype�nienia sprawa, �e mebel wygl�da lekko i bardzo klasycznie, dzi�ki czemu odnajdzie si� w ka�dym stylu aran�acyjnym. Szafa na zdj�ciu posiada fronty przesuwne wykonane w systemie Lazuryt, w kolorze anoda naturalna. Wype�nienie drzwi stanowi szk�o z kolekcji Colorimo. -------------------------------------------------- Ka�da szafa Komandor wykonywana jest na indywidulane zam�wienie i dowolny wymiar. Cena ko�cowa uzale�niona jest od rodzaju materia��w, rodzaju systemu, wymiaru zabudowy, konfiguracja wn�trza i zewn�trza oraz zastosowanych akcesori�w. Istnieje mo�liwo�� wykonania pe�nego korpusu szafy lub wbudowania jej we wn�k� w pomieszczeniu. Korpus i wn�trze ka�dej szafy wykonane s� z p�yty laminowanej w dowolnym dekorze b�d�cym w ofercie firmy Komandor i wybranym przez klienta. Wn�trze ka�dej szafy mo�na dowolnie konfigurowa� poprzez wykorzystanie p�ek, szuflad, wieszak�w i r�nego rodzaju akcesori�w do aran�acji szaf. W zale�no�ci od preferencji klienta, mo�liwa jest opcja wyboru rodzaju i koloru ramek oraz wype�nienia drzwi.

Materiał
  • Płyta MDF
Rodzaj
  • Przesuwne

Podobne produkty od Komandor - Wnętrza z Charakterem

Komentarze użytkowników

Katarzyna Woźniak 48

Katarzyna Woźniak 48

Dodano do Ideabooka Sypialnia
  • 11 miesiący temu
monika-oborzynska 2

monika-oborzynska 2

Dodano do Ideabooka szafa
  • rok temu