Śnieżka Urekor D Grunt do drewna - Podkładowa emalia olejno-ftalowa do drewna

doskonale przyczepna do podłoży zwiększa przyczepność powłok nawierzchniowych ujednoradnia malowaną powierzchnię Śnieżka Urekor D Grunt do drewna przeznaczona jest do podkładowego malowania d ...
Dowiedz się gdzie kupić

doskonale przyczepna do podłoży

zwiększa przyczepność powłok nawierzchniowych

ujednoradnia malowaną powierzchnię

Śnieżka Urekor D Grunt do drewna przeznaczona jest do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu oraz odpowiednio zagruntowanych podkładem antykorozyjnym elementów stalowych i żeliwnych. Daje matowe doskonale przyczepne do podłoży powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych, ujednoradnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Może być stosowana do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża

podłoże powinno być suche bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń

nowe powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna, zabezpieczającym dodatkowo drewno przed czynnikami biologicznymi

nowe powierzchnie metalowe zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną Śnieżka Urekor S

tynki lub beton o szczególnej chłonności - zagruntować pokostem lnianym

zniszczone powłoki farb olejnych źle przylegające do podłoża usunąć, w razie potrzeby odsłonięte podłoże zaszpachlować i zagruntować

stare dobrze trzymające się powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić

Przygotowanie wyrobu

farbę starannie wymieszać

w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych

Malowanie

malować w temp. podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk

zaleca się malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem emalią o lepkości handlowej

warstwę nawierzchniową nakładać po upływie co najmniej 24 godz. od wymalowania farbą podkładową o ile ich producent nie zaleca inaczej.

Producent

Podobne produkty od Śnieżka