Czyste Powietrze – nowe zasady przyznawania dofinansowań od maja 2020 roku

Czyste Powietrze to program, który ma sprawić, że powietrze w naszym kraju będzie lepszej jakości. 15 maja 2020 r. do programu zostały wprowadzone nowe zasady, które mają ułatwić składanie wniosków o dofinansowanie i przyspieszyć ich rozpatrywanie. Dziś wyjaśnimy, czym Czyste Powietrze 2.0 różni się od poprzedniej edycji.

czyste powietrze 2020
Źródło: Juozas Baltiejus / Shutterstock

Czyste Powietrze – na czym polega program?

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych. Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na nowe, ekologiczne urządzenia oraz wsparcie finansowe termomodernizacji budynków. Program wystartował w 2018 r. i według planów ma potrwać do 2029 r.

Czyste Powietrze 2020 – najważniejsze zmiany

Nowe zasady programu Czyste Powietrze 2020 to uproszczone formalności i procedury, a co za tym idzie – możliwość dużo szybszego rozpatrywania wniosków. Nowa wersja programu to również inna wysokość dotacji oraz zmieniony sposób ich przyznawania. Poznaj 10 najważniejszych zmian, jakie zakłada program Czyste Powietrze 2.0.

czyste powietrze 2020

1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

Dotychczas funkcjonowało aż 7 grup dochodowych. Czyste Powietrze 2020 wyodrębnia tylko dwie grupy: podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania.

Roczny dochód osoby w podstawowej grupie dochodowej nie może przekraczać 100 000 zł. W tym wypadku brane są pod uwagę wyłącznie dochody osoby ubiegającej się o dofinansowanie, nie mają znaczenia zarobki pozostałych członków gospodarstwa domowego.

W przypadku grupy z podwyższonym poziomem dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. Wzmocnienie współpracy z gminami

Program Czyste Powietrze 2020 zakłada wzmocnienie współpracy z gminami. Zadaniami gmin będzie pomoc w składaniu wniosków oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania. Nowe zasady dają również możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze zostanie również połączone z programem STOP SMOG. Oznacza to, że gmina otrzyma do 70% dofinansowania na wymianę kotłów lub ocieplenie domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Gminy będą odpowiedzialne za wybór osób, które otrzymają dofinansowanie oraz wyłonienie i opłacenie wykonawcy, który zajmie się pracami termoizolacyjnymi.

czyste powietrze 2020 nowe zasady
Czym ogrzewać dom? Sprawdź aktualne przepisy >>

3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

Wnioski będą teraz rozpatrywane w 30 dni, a nie jak wcześniej w 90 dni.

4. Uproszczenie wniosku o dotację

Formularz wniosku został znacznie uproszczony. Przede wszystkim nie wymaga już podawania szczegółowych danych technicznych, a kłopotliwe i czasochłonne kompletowanie dokumentów dotyczących dochodów zostało zastąpione składaniem oświadczeń.

5. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online

Zmiany w programie Czyste Powietrze umożliwią szybkie i wygodne składanie wniosków online za pośrednictwem serwisu gov.pl. Kanał do składania e-wniosków zostanie uruchomiony na przełomie maja i czerwca. Nadal pozostanie również możliwość składania wniosków w formie papierowej.

6. Włączenie banków do programu Czyste powietrze 2.0

Od września 2020 r. do programu Czyste Powietrze 2.0 dołączą banki, które będą dodatkowym źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego.

7. Integracja z programem Mój Prąd

Nowa wersja programu Czyste Powietrze zakłada pełną integrację z programem Mój Prąd. Oznacza to, że wnioskodawca, składając jeden wniosek, może starać się zarówno o wymianę źródła ciepła, jak i dotację w wysokości 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej.

czyste powietrze 2.0
Dowiedz się więcej o dofinansowaniach do budowy domu >>

8. Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym

Zmiany w programie Czyste Powietrze zakładają najwyższe dofinansowania na najbardziej ekologiczne rozwiązania w maksymalnym stopniu ograniczające emisję CO2. To oznacza, że największą dotację można uzyskać na połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i rekuperacją.

9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

O dotację w ramach programu Czyste Powietrze 2020 mogą starać się również osoby, które mają już nowoczesne i ekologiczne źródło ciepła. Te osoby mogą starać się o dotację do kwoty 10 000 albo 15 000 zł na ocieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych oraz zakończonych

Nowe zasady programu Czyste Powietrze dały możliwość składania wniosków o dofinansowanie również dla rozpoczętych przedsięwzięć, a nawet tych, które zostały już zakończone. Realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

nowa wersja programu czyste powietrze

Czyste powietrze 2.0 – gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek można złożyć na dwa sposoby. Pierwsza możliwość to założenie konta na Portalu Beneficjenta należącym do właściwego ze względu na lokalizację WFOŚiGW, wypełnienie wniosku elektronicznie i dostarczenie papierowej wersji do WFOŚiGW lub do gminy. Istnieje również możliwość pominięcia wersji elektronicznej i wypełnienia wniosku w wersji papierowej.

Druga opcja to złożenie e-wniosku przez serwis gov.pl – ta usługa zostanie aktywowana na przełomie maja i czerwca.

Czyste Powietrze to długoterminowy program, dzięki któremu być może za kilka czy kilkanaście lat zaczniemy w końcu oddychać... czystym powietrzem. Uproszczenie procesów w wersji Czyste Powietrze 2.0 sprawi, że w krótszym czasie więcej osób będzie mogło otrzymać dofinansowanie.

Sprawdź wyprzedaż produktów do budowy i remontu domu >>

Data publikacji: ostatnia modyfikacja:

Mogą Cię zainteresować
Inne artykuły w kategorii Budowa i remont
Zobacz więcej artykułów w kategorii Budowa i remont
Komentarze