Co szukasz?
Zobacz także

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację w „Czystym Powietrzu”?

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” cieszy się dużą popularnością ze względu na możliwość uzyskania dofinansowania wymiany pieca, ocieplenia budynku oraz kredytu preferencyjnego na instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE). O tym, kto może skorzystać z dotacji, jakie wymagania trzeba spełnić oraz o czym należy pamiętać, dowiemy się w dzisiejszym poradniku.

Czym jest „Czyste Powietrze” i jaki jest jego cel?

Program „Czyste Powietrze” powstał z myślą o ograniczeniu zjawiska niskiej emisji, która jest jednym z głównych problemów współczesnego świata. Popularny smog nie tylko niszczy środowisko naturalne i przyczynia się do gwałtownych zmian klimatycznych, ale również jest zagrożeniem dla życia i zdrowia. Szacuje się, że w wyniku nadmiernego zanieczyszczenia powietrza co roku umiera w Polsce około 45 tys. osób.

O problemie niskiej emisji stało się głośno zaledwie kilka lat temu, choć zjawisko to jest zauważalne od co najmniej dziesięcioleci. Jego główną przyczyną, wbrew pozorom, nie są dymy i zawarte w nich substancje wydobywające się z kominów przemysłowych, ponieważ fabryki i obiekty produkcyjne są zobligowane do stosowania specjalistycznych filtrów i instalacji odsiarczających spaliny.

Smog, czyli zauważalna w sezonie zimowym szara mgiełka o często charakterystycznej woni i nieco piaskowej konsystencji (charakterystyczne wrażenie drobinek w ustach), jest wynikiem działalności obywatelskiej, czyli nieprzestrzegania zasad dotyczących:

 • jakości spalanego paliwa;
 • odpowiedniego przechowywania opału (w suchym pomieszczeniu);
 • bezwzględnego unikania spalania produktów nienadających się jako forma opału (m.in. guma, plastik, złej jakości węgiel);
 • wymiany starego pieca na nowy (w tym rezygnacji z tzw. „kopciuchów”, czyli starych kotłów węglowych, wolnostojących typu koza lub wiekowych – na opał drewniany i biomasę);
 • zmiany nawyków życiowych, czyli np. korzystania z komunikacji publicznej lub samochodów o standardzie eko (hybrydowe i elektryczne).

Celem programu „Czyste Powietrze” jest więc ograniczenie zjawiska smogu i niskiej emisji poprzez możliwość uzyskania dofinansowania lub/i pożyczki na:

 • zakup nowego pieca, który spełnia aktualne standardy emisyjne (pożyczka lub/i dofinansowanie na zakup pieca CO);
 • termomodernizację domu (ocieplenie domu – dofinansowanie lub/i pożyczka);
 • zakup instalacji OZE, czyli kolektorów słonecznych i fotowoltaiki (pożyczka o preferencyjnych warunkach, czyli z oprocentowaniem nie większym niż 2,5%).

Co więcej, oprócz pomocy związanej z wymianą kotła, przeprowadzeniem prac termomodernizacyjnych i zakupem instalacji OZE, program ma wartość edukacyjną, która w dłuższej perspektywie czasowej ma wpłynąć na wiedzę i świadomość obywatelską. Jak zauważa minister środowiska, Henryk Kowalczyk, programem Czyste Powietrze dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach. Dzięki temu, że program działa kompleksowo.

Jakie wymagania musi spełniać budynek, aby skorzystać z dofinansowania?

W przypadku programu „Czyste Powietrze” beneficjentami są osoby fizyczne będące właścicielami budynku jednorodzinnego lub lokalu w takiej nieruchomości, czyli każdy, kto posiada dom lub jego samodzielną część na prawach własnościowych. Z dofinansowania są wyłączone osoby zamieszkujące w obiektach wielorodzinnych (kamienice i bloki), nawet jeśli są właścicielami mieszkania. Należy również pamiętać, że jeśli w budynku znajduje się wydzielona część na prowadzenie działalności gospodarczej (np. sklep, biuro domowe, itp.), to może ona zajmować maksymalnie 30% całej powierzchni nieruchomości.

Budynek, którego właściciel ubiega się o dofinansowanie, musi spełnić szereg wymogów, które są zależne od rodzaju nieruchomości:

1. Budynek istniejący z pozwoleniem na budowę sprzed 15 grudnia 2002 roku:

 • W tego typu budynkach możemy starać się o wymianę źródeł ciepła, termomodernizację oraz instalacje OZE, czyli jest to najbardziej uprzywilejowana grupa nieruchomości.

 • W przypadku, gdy posiadamy już zainstalowany kocioł spełniający wymagania programu, możemy wnioskować o środki m.in. na ocieplenie domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż fotowoltaiki lub kolektorów.

2. Budynek istniejący z pozwoleniem na budowę po 15 grudnia 2002 roku:

 • W przypadku, gdy w budynku zamontowany jest kocioł starego typu, możemy się starać o dofinansowanie na jego wymianę, środki na prace termomodernizacyjne oraz pożyczkę na instalacje OZE.

 • W przypadku, gdy w domu istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania programu, możemy starać się jedynie o kredyt na montaż fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. Zauważmy, że budynki z pozwoleniem na budowę po 15.12.2002 roku posiadające nowy kocioł spełniający wymagania programu, są wyłączone z możliwości uzyskania środków na termomodernizację (dofinansowanie).

3. Budynki w trakcie budowy (nowo budowane):

 • Właściciele budynków z tej grupy mogą się starać o dofinansowanie na zakup źródła ciepła, przyłącze gazowe lub energoelektryczne, wentylację z rekuperacją (odzyskujące energię) oraz kredyt preferencyjny na zakup instalacji OZE. W tym przypadku należy pamiętać o tym, że wszystkie przegrody (ściany, stolarka okienna i drzwiowa, wentylacja) muszą spełniać wymagania techniczne WT2021 i być ukończone maksymalnie do końca 2019 roku. W przypadku, jeśli chcemy starać się o dofinansowanie z programu, ale posiadamy już kompletną termomodernizację, która nie spełnia wymagań WT2021, jesteśmy wyłączeni z grona beneficjentów.

Wszystkie budynki (sprzed i po 15.12.2002 roku oraz nowo budowane) obowiązuje zasada, że zastosowane materiały muszą spełniać wymagania WT2021.

Jakie wymagania musi spełnić beneficjent?

Program jest skierowany do większości właścicieli nieruchomości w Polsce, dlatego jego zasady zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić otrzymanie dofinansowania lub pożyczki większości obywatelom.

Główną zasadą, która pozwala ubiegać się o dofinansowanie, jest posiadanie polskiego obywatelstwa i aktu własności budynku, a więc właściciele muszą być uwzględnieni w księdze wieczystej nieruchomości. Osoba ubiegająca się o benefity powinna posiadać konto w banku lub pełnomocnictwo do konta osoby bliskiej, aby Fundusz mógł wypłacić pieniądze. Jest jeszcze możliwość przelania środków na konto wykonawcy – jeśli to on bierze na siebie koszty remontu na poczet otrzymanych pieniędzy z dofinansowania.

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie?

„Czyste Powietrze” nie jest programem wojewódzkim, bo jego zasięg ma charakter ogólnopolski. Jednak w każdej siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) zaczerpniemy informacji dotyczących naboru. Nabór wniosków ma charakter ciągły (planowany jest na 10 lat), dlatego nie obowiązują nas terminy graniczne dotyczące składania aplikacji. Pamiętajmy również, że nie jest to konkurs, a więc warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie kryteriów dotyczących zainstalowanych urządzeń oraz poprawne złożenie i rozliczenie wniosku. W programie przewidziane są spotkania gminne z mieszkańcami, na których doradcy energetyczni WFOŚiGW przedstawiają założenia naboru.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, należy:

 • wejść na stronę Funduszu w swoim regionie;
 • zarejestrować własny profil na portalu beneficjenta;
 • przejść do wypełniania wniosku, który jest niezwykle intuicyjny i prosty.

Pamiętajmy, że do aplikacji należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające dochód (PIT, zaświadczenie itp.);
 • audyt energetyczny (jeżeli został wykonany i na jego podstawie wpisaliśmy dane do wniosku).

Gotowy wniosek wraz z załącznikami możemy:

 • wysłać elektronicznie i podpisać profilem zaufanym EPUAP lub podpisem elektronicznym;
 • wydrukować i zanieść do najbliższego WFOŚiGW.

Na tym etapie Urząd ma 90 dni roboczych na rozpatrzenie naszego wniosku. Decyzja lub ewentualne prośby o naniesienie poprawek są wysyłane mailowo oraz pojawiają się na koncie wnioskodawcy. Podpisanie samej umowy odbywa się w siedzibie NFOŚiGW.

Poziomy dofinansowań

To, ile otrzymamy dofinansowania, jest zależne od dochodu na jedną osobę w rodzinie. Pamiętajmy jednak, że wliczane są jedynie zarobki osób tworzących gospodarstwo domowe, czyli realnie zamieszkujących w domu. To oznacza, że nie musimy brać pod uwagę osób zameldowanych, które fizycznie nie mieszkają z nami.

Poziom dofinansowania dzieli się na kilka pułapów, dlatego o tym, ile otrzymamy maksymalnego dofinansowania, decyduje kwota średniego miesięcznego dochodu na osobę. Wraz z wejściem w styczniu b.r. nowych przepisów podatkowych dotyczących możliwości odliczenia podatku od inwestycji termomodernizacyjnych, obowiązują dwie tabele poziomów dofinansowań.

Powyższa tabela obowiązuje osoby, które nie podlegają rozliczeniu PIT lub są w trakcie budowy domu.

Druga sytuacja dotyczy osób, które mogą odliczyć od podatku koszty związane z pracami termomodernizacyjnymi:

Jakie są kwoty dofinansowania?

Kwota dotacji liczona jest od kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – maksymalnie do 53 tysięcy złotych. W przypadku, gdy jesteśmy w grupie IV, możemy się starać o 55% dofinansowania.

Przykład 1:

Jeśli koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 67 tysięcy złotych, wówczas kwotę dotacji liczymy w następujący sposób:

53 000 zł x 55% = 29 150 zł

Zatem kwota wsparcia dotacyjnego wynosi 29 150 złotych.

Pozostałe koszty kwalifikowane (czyli w tym przykładzie 37 850 zł) możemy sfinansować ze środków własnych lub preferencyjnej pożyczki na oprocentowaniu 2,42%.

Przykład 2:

Jeśli koszt całego przedsięwzięcia jest niższy od maksymalnej kwoty, od której liczymy dotację, czyli np. wyniesie 20 tysięcy złotych i znajdujemy się w grupie IV (55%), wówczas możemy liczyć na zwrot w wysokości:

20 000 zł x 55% = 11 000 zł

Wysokość kosztów kwalifikowanych dotyczących danego urządzenia jest ściśle określona w dokumentach WFOŚiGW.

Pamiętajmy również, że dotację otrzymamy po zakończeniu danego etapu prac, a więc środki nie są wypłacane z góry.

Jeśli nie posiadamy funduszy pozwalających nam rozpocząć pracę, wówczas możemy zwrócić się do BOŚ Banku, który udziela kredytów związanych z udziałem w programie „Czyste Powietrze”.

Jakie są koszty kwalifikowane i ile możemy dostać na dane urządzenie?

Koszty kwalifikowane to wydatki, na które możemy ubiegać się o wsparcie. W przypadku „Czystego Powietrza” są one związane z:

 • termomodernizacją,
 • wymianą źródła ciepła,
 • dokumentacją projektową,
 • instalacjami wewnętrznymi,
 • instalacjami OZE (kolektory słoneczne służące do ogrzewania wody oraz fotowoltaika wytwarzająca energię elektryczną).

Koszty kwalifikowane uwzględnione w programie „Czyste Powietrze” to m.in:

1. Dokumentacja projektowa:

 • audyt energetyczny budynku – do 1000 zł,
 • dokumentacja modernizacji i przebudowy dachu – do 100 zł,
 • dokumentacja modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła – do 1000 zł,
 • ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – do 500 zł.

2. Prace termomodernizacyjne:

 • docieplenie przegród budowlanych – do 150 zł za m² powierzchni,
 • wymiana stolarki zewnętrznej – do 700 zł za m² powierzchni,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i bram garażowych – do 2000 zł za m² powierzchni.

3. Źródło ciepła i instalacje wewnętrzne, m.in.:

 • wentylacja wraz z rekuperacją – do 10 000 zł,
 • wewnętrzne instalacje ogrzewania i CWU – do 15 000 zł,
 • kotły gazowe kondensacyjne – do 15 000 zł,
 • kotły na paliwo stałe – do 20 000 zł,
 • pompy ciepła powietrzne – do 30 000 zł,
 • pompy ciepła gruntowe – do 45 000 zł.

4. Odnawialne źródła energii:

 • kolektory słoneczne – do 8 000 zł,
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne – do 30 000 zł.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest to zbiór informacji dotyczących odpowiednich parametrów ocieplenia prac termomodernizacyjnych oraz charakterystyki energetycznej budynku. Wykonanie dokumentacji nie jest obowiązkowe, ale pozwala nam na dokładniejsze określenie potrzeb modernizacyjnych.

Należy jednak pamiętać, że wpisując audyt do kosztów kwalifikowanych, zobowiązujemy się do wykonania wszystkich uwzględnionych w dokumentacji prac. W przypadku, gdy nie chcemy wykonywać wszystkich działań wskazanych podczas audytu, wówczas nie musimy wpisywać go we wniosku. Jednak w tej sytuacji należy pamiętać, że nie odzyskamy środków związanych ze sporządzeniem charakterystyki energetycznej.

Dlaczego warto skorzystać z programu?

Program działa kompleksowo, dlatego oprócz wymiany pieca CO, możemy również uzyskać środki na termomodernizację i zakup urządzeń do ogrzewania wody oraz wytwarzania energii elektrycznej. Działania zwiększające efektywność energetyczną budynku pozwalają nam uzyskać ciepły i tani w eksploatacji dom, a dodatkowo zmniejszyć nasz udział w nadmiernej emisji pyłów zawieszonych, czyli m.in. zjawisku smogu. Ponadto, jak zaznacza minister Henryk Kowalczyk - (...) szacujemy, że po dziesięciu latach zredukujemy emisję o 80%.

Data publikacji: ostatnia modyfikacja:

Mogą Cię zainteresować
Inne artykuły w kategorii Porady
Zobacz więcej artykułów w kategorii Porady
Komentarze

Zobacz więcej produktów